Son Sayı

 

 

Editörden / Editorial
Ahmet Turan IŞIK
Tam Metin / Full Text (pdf)

 

Orijinal Araştırma / Original Article 

Gaziantep İlinde Yaşlı Hastalarda Akılcı İlaç Kullanımı

Rational Drug Use in Geriatric Patients in the County of Gaziantep 
Necla Benlier, Burak Şahin, Muhammed Enes Göğer, Elif Sezal, Dilahan Sankır, Ayşe Kübra Pamukiçi,
Berfin Songurtekin, Büşra Deniz, Berkan Ülgey, Furkan Sinan Gürkan, Tanyeli Günayligil, Özlem Soran
Tam Metin / Full Text (pdf)
 
Bir Üniversite Hastanesinde Hemşirelerin Yaşlılara Yönelik Tutumunun Değerlendirilmesi 
Nurses’ Attitudes Towards Older People at a University Hospital
Zeynep Demirtaş, Ramazan Sağlan, Didem Arslantaş, Alaettin Ünsal
Tam Metin / Full Text (pdf)
 
Sağlıkla İlgili ve Sağlık Dışı Bölümlerde Okuyan Üniversite Öğrencilerinin Yaşlı İstismar ve İhmaline Yönelik Düşünceleri 
Opinions of University Students Studying in Health and Non-Health Departments for Elder Abuse and Neglect
Melda Başer Seçer, Nursen İlçin, Erhan Seçer, Özge Göbel
Tam Metin / Full Text (pdf)
 
 
Derleme / Review Article

Yaşlılarda Basınç Yaralanması Risk Faktörleri
Pressure Injury Risk Factors in Elderly 
Emine Sezgünsay, Tülay Başak
Tam Metin / Full Text (pdf)
 
Yaşlılık ve Toplumsal Dışlanma 
Ageing and Social Exclusion
Nesrin Çunkuş, Gülay Taşdemir Yiğitoğlu, Ebru Akbaş
Tam Metin / Full Text (pdf)
 

 

  ARŞİV / ARCHIVE: http://dergipark.gov.tr/geriatrik